30.12.14

Üks asi tahab küll õiendamist.

Moskoviitide erilise vihkamise objektiks on seniajani - misse sõna oligi – fašismus, kusmanu on igal pool Tundmatu Sõduri haual, mis veel Igavest Tuld sülgavad, ka sellekohane märge.
Õigluse nimel peab ärr mainima küll järgmist, et ei kuulsusrikas Punaarmee seda purustand, vaid hoopis jänkid tegid fašismile lõpu, sest fašism piirdus kummisaapaga!
Küll aga tegi Punaarmee lõpu, sedagi koos liitlastega, sest üksi ei käinud jõud üle, hitlerismile ja natsionaalsotsialismile.

Kommentaare ei ole: