21.10.11

Kontrollitav kontrollib kontrollijat.

Kunagi liikus see nali ringi:
Kui tsaariajal ekspluateeris inimene inimest, siis peale Suurt Oktoobrirevolutsiooni muutus asi vastupidiseks.


Kunagi ühe töökaaslasega sai filosofeeritud.
Ühel lõunapausil siis küsis ta mult ootamatult: „Mis sa arvad, kas ori unistab vabadusest?“
Minul olid mõtted sel hetkel mujal, noogutasin ainult.
Ta nautis seda hetke pikalt, vedas suu irevile, raputas pead ja ütles: „Ükski ori ei unista vabadusest! Mitte kunagi!“
Mul oli ilmselt töllakas larhv ette manatud, et ta pidi täpsustama: „Iga orja unistus on saada ise orjapidajaks!“
Sellega seoses tuli meelde ütelus proletariaadi kohta: „Kui anda töölisele juhtida väike vabrik ja ta on suurem kurnaja, kui kodanlus ise seda oli.“
Millegipärast mul oli selline tunne, et suur Lenin ise selle viimatinimetet üteluse formuleeris.

1 kommentaar:

ÖöHulkur ütles ...

Ma kah ütspäiv vilusohviirse... Miäkit säändset - anna orjale vabadus, a' ta ei tiiä, midä tollega pääle nakata.

Kinnitussõna: situm... irw!